Αγορά Μετοχών


 

  • Από το 1995 η ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή είναι μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών και από το 2007 απομακρυσμένο μέλος του Χρηματιστηρίου Κύπρου.
  • Το 2013 η εταιρεία μας κατείχε το 2.48% ως μερίδιο της Αγοράς Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κατατάσσοντας την μέσα στην πρώτη τριάδα των χρηματιστηριακών εταιρειών που λειτουργούν ανεξάρτητα με ιδιωτικά κεφάλαια.
  • Η ΒΕΤΑ μέσω των μεγαλύτερων Διεθνών Οίκων, προσφέρει χρηματιστηριακές υπηρεσίες στις μεγαλύτερες διεθνώς Αγορές Μετοχών ανά τον κόσμο.
  • Από το 2011 η ΒΕΤΑ σε συνεργασία με Χρηματιστηριακούς Οίκους της Τουρκίας πραγματοποιεί συναλλαγές στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης. Το 2013 η αξία συναλλαγών στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης ξεπέρασε το 1 δις ευρώ για λογαριασμό των πελατών της ΒΕΤΑ.